توسعه صنعت ایران

توسعه صنعت ایران¬    #انواع_اتصالات(#(FITTING #استنلس_استیل_و_کربن_استیل:#اتصالات_جوشی
(
#Butt_welding
#دنده_ای
(
#Screwed
#ساکت
(
#Socke_ welding
#فلنچی
(
#Flange_fitting
ازقبیل:
#زانو
(
#Elbow
#سه_راهی
(
#Tee
#چهار_راه
(
#Cross
#تبدیل_هم_مرکز،
#تبدیل_غیر_هم_مرکز(#Eccentric_reducer
#بوشن،
#سردنده،
#کپ،
#مهره_ماسوره_و_انواع_
فلنچ: شامل
#فلنج_کور
(
#Blind_flange
#لبه_دار
(
#Welding_neck
#اسلیپون
(
#Slip_on
#رینگی
(
#Ring
#ساکت
(
#Socket
#ساکولت،
#وردولت_و_البولت
در رده­های مختلف:
sch60, sch40, sch30, sch20, sch10,  schxxs, sch160, sch80 و
در کلاسهای
2500#, 1500#, 900#, 600#, 300#, 150# و PN40, PN25 PN10, PN6 در
سایزهای مختلف از "2/1 الی "56.