اطلاعات تماس
تلفن
۳۶۶۱۹۵۵۰ ۲۱ ۰۰۹۸
۳۶۶۱۹۵۵۸ ۲۱ ۰۰۹۸
۲۱ ۰۰۹۸

فکس
۳۶۶۱۹۵۵۰ ۲۱ ۰۰۹۸

تلفن همراه
۹۱۲۵۰۶۴۹۴۱ ۰۰۹۸

پست الکترونیک
دفتر مرکزی تهران،
آدرس دفتر مرکزی تهران - خیابان خیام شمالی - مقابل پارک شهر - کوچه روحی - پاساژ خرازی - طبقه اول -پلاک 9


       

لیست قیمت محصولات توسعه صنعت ایران 021.33532307

۱۲:۳۶:۳۹ ۱۳۹۷/۹/۲۷

محصولات جدید توسعه صنعت ایران 021.33532307


تسمه استیل 304L

تسمه استیل 304L...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
تسمه استیل 316L

تسمه استیل 316L...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
تسمه استیل 304

تسمه استیل 304...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
تسمه استیل

تسمه استیل...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
تسمه استیل 316

تسمه استیل 316...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
چهار پهلو استیل 304

چهار پهلو استیل 304...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
چهار پهلو استیل

چهار پهلو استیل...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
چهار پهلو استیل 316

چهار پهلو استیل 316...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
چهار گوش استیل 304

چهار گوش استیل 304...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
چهار گوش استیل 316

چهار گوش استیل 316...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
چهار گوش استیل

چهار گوش استیل...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شش پر استیل 304

شش پر استیل 304...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شش پر استیل 316

شش پر استیل 316...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شش پر استیل

شش پر استیل...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شش گوش استیل

شش گوش استیل...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
ناودانی استیل 304

ناودانی استیل 304...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
ناودانی استیل 316

ناودانی استیل 316...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
ناودانی استیل

ناودانی استیل...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نبشی استیل 304L

نبشی استیل 304L...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نبشی استیل 316L

نبشی استیل 316L...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نبشی استیل 304

نبشی استیل 304...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نبشی استیل 316

نبشی استیل 316...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نبشی استیل

نبشی استیل...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
ورق پانج استیل

ورق پانج استیل...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
ورق پانچ 304

ورق پانچ 304...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
ورق استیل

ورق استیل...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
ورق استیل مونل

ورق استیل مونل...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
ورق استیل دابلکس

ورق استیل دابلکس...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
ورق استیل آلیاژی

ورق استیل آلیاژی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
ورق استیل 316

ورق استیل 316...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
ورق استیل 304

ورق استیل 304...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
ورق استیل 316L

ورق استیل 316L...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
ورق استیل 304L

ورق استیل 304L...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
ورق مشبک استیل

ورق مشبک استیل...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
ورق پانچ 316

ورق پانچ 316...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
میلگرد استیل داپلکس

میلگرد استیل داپلکس...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
میلگرد استیل اینکونل

میلگرد استیل اینکونل...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
میلگرد استیل اینکونل 600

میلگرد استیل اینکونل 600...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
میلگرد استیل آلیاژی

میلگرد استیل آلیاژی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
میلگرد استیل 321

میلگرد استیل 321...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
میلگرد استیل 316

میلگرد استیل 316...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
میلگرد استیل 304

میلگرد استیل 304...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
میلگرد استیل 316L

میلگرد استیل 316L...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
میلگرد استیل 304L

میلگرد استیل 304L...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
ورق اینکونل

ورق اینکونل...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
لوله استنلس استیل 304

لوله استنلس استیل 304...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
لوله استیل 316L

لوله استیل 316L...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
لوله استیل 304L

لوله استیل 304L...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
لوله استیل 304H

لوله استیل 304H...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
وارد کننده میلگرد استیل

وارد کننده میلگرد استیل...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
وارد کننده میلگرد استیل 321

وارد کننده میلگرد استیل 321...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نمایندگی فروش میلگرد استیل 316

نمایندگی فروش میلگرد استیل 316...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نمایندگی فروش میلگرد استیل 304

نمایندگی فروش میلگرد استیل 304...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
میلگرد استیل

میلگرد استیل...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
میلگرد استیل مونل

میلگرد استیل مونل...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
لوله استیل صنعتی

لوله استیل صنعتی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
لوله استیل رده 10

لوله استیل رده 10...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
لوله استیل اینکونل

لوله استیل اینکونل...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
لوله استیل آلیاژی

لوله استیل آلیاژی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
لوله استیل 321

لوله استیل 321...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
لوله استیل 316 رده 40

لوله استیل 316 رده 40...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
لوله استیل 304

لوله استیل 304...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
لوله استیل 304 رده 40

لوله استیل 304 رده 40...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
لوله استنلس استیل

لوله استنلس استیل...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
لوله استنلس استیل 316

لوله استنلس استیل 316...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
لوله گوشتی استنلس استیل

لوله گوشتی استنلس استیل...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
لوله صنایع غذایی

لوله صنایع غذایی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
لوله صنایع غذایی بدون درز

لوله صنایع غذایی بدون درز...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
لوله استیل رده 40

لوله استیل رده 40...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
لوله استیل رده 80

لوله استیل رده 80...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
لوله صنایع غذایی 316

لوله صنایع غذایی 316...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
لوله صنایع غذایی 304

لوله صنایع غذایی 304...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
لوله تیوپی استیل

لوله تیوپی استیل...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
لوله استیل مونل

لوله استیل مونل...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
لوله استیل گوشتی

لوله استیل گوشتی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0