اطلاعات تماس
تلفن
۳۶۶۱۹۵۵۰ ۲۱ ۰۰۹۸
۳۶۶۱۹۵۵۸ ۲۱ ۰۰۹۸
۲۱ ۰۰۹۸

فکس
۳۶۶۱۹۵۵۰ ۲۱ ۰۰۹۸

تلفن همراه
۹۱۲۵۰۶۴۹۴۱ ۰۰۹۸

پست الکترونیک
دفتر مرکزی تهران،
آدرس دفتر مرکزی تهران - خیابان خیام شمالی - مقابل پارک شهر - کوچه روحی - پاساژ خرازی - طبقه اول -پلاک 9

توسعه صنعت ایران 021.33532307

تلفن

  • ۳۶۶۱۹۵۵۰ ۲۱ ۰۰۹۸
  • ۳۶۶۱۹۵۵۸ ۲۱ ۰۰۹۸
  • ۲۱ ۰۰۹۸

فکس

  • ۳۶۶۱۹۵۵۰ ۲۱ ۰۰۹۸

تلفن همراه

  • ۹۱۲۵۰۶۴۹۴۱ ۰۰۹۸

پست الکترونیک

دفتر مرکزی

 • تهران،
  آدرس دفتر مرکزی تهران - خیابان خیام شمالی - مقابل پارک شهر - کوچه روحی - پاساژ خرازی - طبقه اول -پلاک 9